Χρωματιστά χαρτόνια, Α2 42×60 cm, μαύρο άνθρακα, 10 φύλλα

6.35

Μαύρο άνθρακα

A2 42×60 cm, 180 g