Χριστουγεννιάτικα ξύλινα αυτοκόλλητα, 60 τεμ.

13.85

Paris

 40 mm

Η συσκευασία περιέχει 6 σχέδια / 10 τεμ. ανά σχέδιο