Χριστουγεννιάτικα κουμπιά, 3 τεμ.

Χριστουγεννιάτικα πλαστικά κουμπιά – τάρανδοι

15-35 mm