Χαρτόνια αφίσα, 50×70 cm , λευκό χιόνι, 10 φύλλα

13.60

Λευκό χιόνι

50×70 cm, 270-300 g