Χαρτόνια αφίσα, 50×70 cm , κίτρινο, 10 φύλλα

13.60

Kίτρινο

50×70 cm, 270-300 g