Χαρτόνια αφίσα, 50×70 cm, μαύρο άνθρακας, 10 φύλλα

13.60

Μαύρο άνθρακας

50×70 cm, 270-300 g