Χαρτόνια Αφίσα, 50×70 cm, Χριστουγεννιάτικο κόκκινο, 10 φύλλα

13.60

Χριστοyγεννιάτικο κόκκινο

50×70 cm, 270-300 g