Φιγουροκόπτης, νιφάδα χιονιού

5.20

Νιφάδα χιονιού

D: 19 mm

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαρτί  μέχρι 180g