Φιγουροκόπτης – κύκλος, 1 τεμ.

12.80

Σχήμα: κύκλος

Μέγεθος οπής: 6 mm

Μπορείτε να κόψετε χαρτί και χαρτόνι μέχρι 180 g