Φιγουροκόπτης – καρδία, 1 τεμ.

6.95

Φιγουροκόπτης – καρδία

D: 25 mm

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαρτόνι μέχρι 180g