Φιγουροκόπτες, καρδιές, 3τεμ.

45.45

Περιέχει 4 διαφορετικά μεγέθη : 25+49+75 mm

Μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  σε χαρτί  και λεπτό χαρτόνι