Μεταλλικό σύρμα, 30 τεμ.

5.20

Μεταλλικό σφουγγάρι