Πόδια, μάτια και ράμφος, 5 ζεύγη

8.10

H: 45 mm

Πλαστικά μικρά μαύρα μάτια, πορτοκαλί ράμφος και πόδια.