Πόδια, μάτια και ράμφος, 5 ζεύγη

5.25

H: 22 mm

Πλαστικά μικρά μαύρα μάτια, πορτοκαλί ράμφος και πόδια.