Μοτίβα – Βασικά σχήματα, 3 τεμ.

27.55

Μοτίβα – Κύκλος, τετράγωνο και οβάλ

Για την κοπή των σχημάτων /σχεδίων χρησιμοποιείται το εργαλείο ShapeCutter™