Διάφορα μοτίβα, 1τεμ.

7.00

Διάφορα σχήματα

Διαστάσεις: 28×22 cm

Για την κοπή των σχημάτων /σχεδίων χρησιμοποιείται το εργαλείο ShapeCutter™