Πριτσίνια, D: 3,2 +4,8 mm, 120τεμ.

9.75

D: 3,2 +4,8 mm

Μεταλλικά πριτσίνια.  Τοποθετόνται εύκολα με τα πριτσίνια setter.