Βάσεις για πολλαπλές εικόνες, άσπρο, 25 τεμ.

5.75

Μέγεθος του πλαισίου : 13×33 cm  / πάχος: 0,4 mm, 270 g

Στενόμακρη κορνίζα με 3 πλαίσια για τοποθέτηση εικόνων/φωτογραφιών

Ορατή περιοχή  ( πλαίσιο για τοποθέτηση εικόνα/φωτογραφίας) , μέγεθος : 7×7 cm