Νάιλον νήμα, 100m

1.00

Διαφανής νήμα για ράψιμο από 100% νάιλον

100m