Μεταλλικό φύλλο , A5 15×21 cm

A5 15×21 cm,  Π:  0,9 mm

Μεταλλικό φύλλο – Κατάλληλο για τεχνικές αποτύπωσης σε ανάγλυφο

Περιέχει 10 κομμάτια μεταλλικά φύλλα