Μερσεριζέ Βαμβακερό Νήμα, Μπέζ

2.05

Μερσεριζέ Κέντημα / Βαμβακερό Νήμα

Μπέζ

125 m