Κόπτης σχημάτων, κύκλος, 3τεμ.

3.50

Κύκλος

Το μεγαλύτερο σχήμα είναι 40×40 mm

Μεταλλικοί Κόπτες σχημάτων  / σετ με  3  μεγέθη