Κρεμαστό ξύλινο σπίτι, 2τεμ.

2.85

Κρεμαστό ξύλινο σπίτι

Μέγεθος: Η:13+17,5 cm, Πάχος:5 mm

Το σετ περιέχει 2 μεγέθη