Κουμπαράς, 1τεμ.

2.30

Ξύλινος Κουμπαράς

Μέγεθος: 6×10 cm, H: 10 cm