Πήλινες Καμπάνες , 6τεμ.

5.25

Διακοσμητικές καμπάνες από πηλό

H: 3 cm, D: 3,3 cm