Θήκες πλαστικοποίησης, A3, 100 τεμ

Α3, 80 micron

Clear σακουλάκια πλαστικοποίησης