Διακοσμητικά αυγά, 420 τεμ.

Αυγά από πολυστερίνη

Μέγεθος: 3-12 cm, πάχος: 1-2.7 cm
Η συσκευασία περιεχει 3 διαφορετικά μεγέθη: 60 τεμ./ 12 cm, 120 τεμ./ 6 cm και 240 τεμ./3 cm