Γύψινος επίδεσμος, L: 2.7m, 2 ρολά

5.95

L: 2,7 m, D: 10 cm

Επίδεσμη γάζα με γύψο  Όταν την εμβαπτίζετε στο νερό για λίγα δευτερόλεπτα θα γίνει εύκαμπτη (σε μορφή πάστας) και εφαρμόσιμη. Ιδανικό γιαγλυπτική ή  μοντελοποίηση.

Ο γύψινος επίδεσμος μπορεί να κοπεί σε μικράκομμάτια ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τορολό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλαστικό, γυαλί,πεπιεσμένο χαρτί, κλπ.

Σημείωση: εάν εφαρμοστεί απευθείας στο δέρμα, απλώστε μια λεπτή στρώση βαζελίνης πριν από την εφαρμογή της.