Α-Color Μεταλλικό Χρώμα, ανοιχτό πράσινο, 03, 500 ml

8.70

03 – μεταλλικό, ανοιχτό πράσινο

Χρώμα με βάση το νερό  γυαλιστερό κατάλληλο για σχεδόν κάθε καθαρή, στεγνή, μη ολισθηρή επιφάνεια

Μπορεί να αναμιχθεί. Τα πινέλα καθαρίζονται με χλιαρό νερό