Αυτοκόλλητα, Αστέρια, 1φύλλο

1.40

Αυτοκόλλητα με glitter

15×16,5 cm