Αστέρι, 5 τεμ.

2.35

Αστέρι από πολυστερίνη

W: 11 cm