Ακρυλικά σχήματα , 192 τεμ.

23.65

Σχήματα σε καρδιά και αστέρι

H: 4 cm