Pharaoh mask, 1τεμ.

2.45

Pharaoh mask / Papier-mache
H: 33 cm, W: 18 cm