Μπλοκ με χρωματιστά χαρτιά,120 g, 25 φύλλα

120 g

Περιέχει 5 διαφορετικά χρώματα