Χρωματιστά χαρτιά, A4 21×30 cm, 16φύλλα

A4 21×30 cm, 100 g

Περιέχει 16 διαφορετικά /μονόχρωμα χαρτιά