Τετράγωνα κουτιά αποθήκευσης, 3τεμ.

22.60

Τετράγωνα κουτιά αποθήκευσης

Η συσκευασία πέριέχει 3 τεμάχια.

Διαστάσεις:15x15x13 cm, 21.5×21.5×11.5 cm, 28x28x12.5 cm
Μεγαλύτερο μέγεθος 28x28x12,5 cm