Μοτίβα – Βασικά σχήματα, 3 τεμ.

22.50

Μοτίβα – Κύκλος, τετράγωνο και οβάλ

Για την κοπή των σχημάτων /σχεδίων χρησιμοποιείται το εργαλείο ShapeCutter™

Related Products