Πριτσίνια, εξωτερικό μέγεθος 6 mm, από ορείχαλκο, 100 τεμ

4.70

Ορείχαλκος

εξωτερικό μέγεθος 6 mm, εσωτερικό μέγεθος 4 χιλιοστά

Mini μεταλλικά πριτσίνια