Πλαστικές Μάσκες, 1τεμ.

2.10

Πλαστικές Μάσκες

Συμπεριλαμβάνεται λαστιχάκι το οποίο είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος της μάσκας

H: 22 cm, W: 17 cm