Νάιλον νήμα, 100m

0.95

Διαφανής νήμα για ράψιμο από 100% νάιλον

100m