Κώνοι, 5 τεμ.

8.55

Σχηματισμένοι κώνοι από άσπρο σκληρό χαρτόνι (300 g)

H: 68 cm, D: 20 cm