Κώνοι, 5 τεμ.

9.40

Σχηματισμένοι κώνοι από διάφορα χρωματιστά  χαρτόνια (300 g)

H: 68 cm, D: 20 cm