Διακοσμητική ακρυλική καρδιά, 10 τεμ.

5.30

Διαφανές ακρυλική  καρδιά – ανοίγει σε 2 κομμάτια – περιέχει χαρτόνι το οποίο μπορεί να διασκομηθεί

Υπάρχει μεταλλική  οπή τοποθέτησης

H: 6.5 cm