Ακρυλικό βερνίκι, Semi-Glossy, 100 ml

4.85

SemiGlossy

Clear, water-based acrylic lacquer – dries to give transparent and water-resistant surface.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ακρυλικό βερνίκι, Semi-Glossy, 100 ml”

Related Products